Bestandsnaam asc Omvang asc Laatst gewijzigd asc
7z arduino-1.0.1-windows-prusai3-geeetech.7z 49.21 MB 04.06.16 23:04:05
7z Prusa i3A Firmware - Sanguinololu (full aluminum) (aangepast).7z 163.98 KB 04.06.16 23:12:07
7z Prusa i3A Firmware - Sanguinololu (full aluminum) (orgineel).7z 163.97 KB 19.04.16 21:48:11
7z Prusa i3A Firmware - Sanguinololu (old aluminum with printed extruder bracket and gear) .7z 163.63 KB 19.04.16 23:02:02